แหลมสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1

เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่อง AED (กระตุ้นหัวใจ) เพื่อนำไปไว้ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแหลมสิงห์ และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย รักสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

ระยะฟันรัน 5 กม.

ปล่อยตัว 05.45 น.

ระยะมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 10.5 กม.

ปล่อยตัว 05.30 น.

ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม.

ปล่อยตัว 05.00 น.
วิ่งครบ รับเสื้อฟินิชเชอร์ฟรี 1 ตัว

VIP ทุกระยะ

รับถ้วยเกียรติยศ และเสื้อที่ระลึกพร้อมเหรียญรางวัล